Hver enkelt lampe er unik! De er laget av og selges av Peter Andresen, tel: 953 00 568