Den norske ambassade i Berlin. Arkitekt: Snøhetta
14 m høy, 5 m bred og 120 tonn stenvegg i Iddefjord granitt
Levert av Johansen Monumenthuggeri AS.