Nils Aasland arbeider som allsidig billedkunstner hovedsakelig med skulptur i stein og tre, prosjektrelaterte arbeider innen landart, økologiske idéer, isskulptur. Er opptatt av billedkunstens romskapende kvaliteter ved bruk i offentlige rom, inne og ute. Er opptatt av materialenes egenverdi og hva de kan uttrykke i samarbeid med meg.

Les mer her