Errol Fyrileiv arbeider i varierte innfallsvinkler til skulpturfeltet, slik som realistisk representasjon, temporær og permanent offentlig skulptur, stedsspesifikk og konseptbasert skulptur og installasjon.