Kjersti Wexelsen Goksøyr har i mange år arbeidet innenfor en klassisk modernistisk tradisjon og er kjent for sine stiliserte og uttrykksvare menneskeskikkelser og hoder i stein. På utstillingen i Vigeland-museet overasker hun ved å integrere sine monumentale og feminint anstrøkne skulpturer med et brennaktuelt politisk engasjement. Materialet er bokstavelig talt klippet ut av de siste par årenes nyhetsbilder fra kriger, terrorhandlinger og konflikter i verden. Utvalget og sammensetningen av disse pressefotografiene er gjort i et religionskritisk perspektiv. Det samme gjelder utvalget av sentrale sitater hun har hentet fra fire vedensreligioner, som hun har hugget inn i symbolske steinmonumenter. Slik peker hun på religionens betydning og nærvær både i østlige og vestlige samfunn i dag, og med et særskilt fokus på makt og lydighet i de ulike trosretninger. Hun stiller først og fremst spørsmål, men vil ikke gi noen bestemte svar.

Les mer her