Wenche Gulbransen, norsk grafiker og billedhugger; gift med Istvan Lisztes. Etter å ha avsluttet Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, fortsatte hun sin utdannelse i Østerrike og Ungarn, og hun har formidlet kulturimpulser fra Ungarn bl.a. ved oversettelses- og illustrasjonsarbeider. Som skulptør tar hun rommet i besittelse med utgangspunkt i geometriske former, som f.eks. i utsmykningen Vanntrapp (1989) utenfor Oslo Sentralstasjon. Hun har også bidratt med utsmykninger i Sofiemyr kirke (1992), ved Høgskolesenteret i Nordland, Bodø (1992), ved Universitetssenteret på Dragvoll, Trondheim (1993–94), og relieffer i korsalteret, Nidarosdomen (1988 og 1993) med scener fra Jesu liv, Det gamle testamente, profetene og apostlene. Fontenen til Kvadraturen i Oslo Christian IVs hanskestod ferdig i 1997. Hun har deltatt på kollektiv-utstillinger i en rekke land, og var stipendiat til Künstlerhaus Bethanien i 1993, med to separatutstillinger i Berlin. Hun har også gjort seg bemerket ved formgivning av medaljer.

Les mer her