Jeg er billedkunstner, og bor i Kokelv hvor jeg har mitt atelier / verksted.
Kokelv er et lite sted innerst i Revsbotten som du finner langt vest i Finnmark.
I årenes løp har jeg arbeidet med mange utrykk og i mange materialer og teknikker.
Liker best å utrykke meg tredimensjonalt. Arbeidsprosessen er svært viktig for meg.
Stein, spesielt granitt, gir motstand, og dermed en fin prosess frem mot ferdig resultat.
Steinen har dessuten ingen volum begrensning og er bestandig mot vær og vind.
Med forskjellige redskaper får jeg frem variasjon i tekstur og struktur.

Les mer