Annette Koefoed arbeider med utstillinger, og offentlig utsmykking, både som kunstner og som konsulent. Om det er til en utstilling eller et annet prosjekt bruker hun mye tid til å forske i visuelle virkemidler, materialer og utvikle teknikker som passer til situasjonen. Dette resulterer i et utrykk som spenner over en rekke forskjellige materialer og utrykkformer.
Arkitektur, mellomrom, lys, skygge og kropp virker sammen for å oppnå en opplevelse av visuell og sanselig årvåkenhet.  Slik gis det som før virket usynlig og uvesentlig en mulighet til å bli oppdaget på nytt.

Les mer her