Laila Kongevold arbeider med et vidt spekter av teknikker både innenfor temporære installasjoner og permanente utsmykkinger. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og avsluttet med hovedfag i Visuell Kommunikasjon som hospitant ved avdeling  Kunstakademiet  i 1998 med prosjektet ‘Blindeskrift som visuell kommunikasjon’. I årene 1998-2007 har teppelignende pulverinstallasjoner med dette tema blitt vist i inn-og utland. Siden 2003 har hun utført større utsmykkingsoppdrag i materialer som f.eks stein, glass, stål og porselen i henholdsvis Bergen, Stavanger, Oslo og Porsgrunn.

Les mer her