Jeg leter etter følelsen av å gjenkjenne noe som aldri før er sett,
en følelse som kan utløse tankeforskyvninger.
Gjenkjennelige gjenstander er varsomt føyd sammen med ukjente elementer bygget eller modellert i for eksempel tre, gips, filt, glass eller epoksy. Det faktiske og det fabulerende sklir over i hverandre, og skulpturene kan sees som forlengelser mellom ingenting og noe.

Les mer