Arne Mæland er skulptør og malar. Han er i hovudsak sjølvlært, men har mellom anna studert under professor Zamfir Dumitrescu, Romania, professor Rino Giannini, Pietrasanta og Boutros Romhein, Arco Arte, Carrara, Italia.
Mæland har utført arbeid for private og offentlege institusjonar, kyrkjer, sjukehus og for privatpersonar og bedrifter, både innanlands og utandlands.

Les mer her