Asgeir Midthjell har arbeidet med maleri, akvarell, kull- og tusjtegninger, ulike grafiske teknikker, tre og batikk samt landskapsfotografier. Hans hovedproduksjon hittil har imidlertid vært tegninger og grafikk. Motivene faller stort sett i to grupper. Tegningene er hovedsakelig landskapsmotiver, ofte med blikk for det litt dramatiske naturinntrykk. I de grafiske arbeider gir han uttrykk for medmenneskelige forhold, skildret i et halvsurrealistisk og symbolsk billedspråk. De fleste av M.s bilder gir inntrykk av stillhet, ro og ensomhet.

Les mer her