Kazuhiro Nomura er født i Japan i 1958 og fremstiller sin kunst i stein.