Marek Sobocinski er født i Polen, men har jobbet i Norge siden 1984 som billedhugger og som lærer i skulptur og kunstpedagogikk.
Marek har laget verker til utstillinger og symposier og han utfører også utsmykningsoppdrag.
Som lærer har han undervist i kunstfag på grunnskole, videregående skole og høyskolenivå. Han har også undervist på private kunstskoler.
I eget arbeid og i undervisningen er Marek spesielt opptatt av tredimensjonalt formspråk og uttrykk. Han har spesialkompetanse innen skulpturteknikker og kreativ bruk av materialer.
I 1997 utarbeidet han læreboken ”Form” for videregående skole.

Les mer her