Unn Stixrud har utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Hun er blant annet innkjøpt av Riksgalleriet, Norsk kulturråd, Oslo kommunes kunstsamlinger og flere kommuner og fylkeskommuner. Unn Stixrud har hatt ansvaret for utsmykkinger ved Ringerike sykehus, Statens lærerhøgskole Hønefoss, Mannskapsmesse Heistadmoen og Åmot videregående skole. Hun har dessuten deltatt på en rekke utstillinger og festivaler.

Les mer her