Skule Waksvik (født 22. desember 1927 i Strinda  død 7. februar 2018) er en norsk billedhugger.
Waksvik bruker i hovedsak motiv fra naturen, dyr og kvinner, mange for offentlige rom. Han studerte på Kunstskolen i Trondheim (1947), Académie de la Grande Chaumiére i Paris under Leopold Kretz (1947) og Statens kunstakademi i Oslo under Per Palle Storm (1947–1949). Han har atelier på Grünerløkka.
Waksvik ble i oktober 2007 utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden. Ordensrådet har lagt vekt på hans omfattende bidrag til utsmykning av det offentlige rom og at han har gledet et stort publikum og skapt forståelse for kunstens betydning.

Les mer her