Navntilføyelse på en eksisterende stein:

  • Vi trenger da opplysninger om hvilken kirkegård steinen står på. Hvilke navn som er på steinen, og hvilket år personen/personene døde. I tillegg må vi ha korrekte opplysninger om nytt navn/datoer.

Rengjøring og oppussing av gamle monumenter:

Før vask

Etter vask

Før vask

Etter vask

  • Gravsteiner blir ofte preget av tidens tann og krever sitt vedlikehold. Har det gått noen år siden stenen var ny, anbefaler vi å pusse opp gamle navn samtidig med navntilføyelser. Det blir stor forskjell på nytt og gammelt navn. Les mer om vask av stein under vedlikehold lenger ned på denne siden.

Omsliping av gamle monumenter:

  • Hvis det er dårlig plass på steinen til flere navn kan den slipes om. Det finnes mange flotte gamle gravsteiner som blir som nye etter en omslip. Gjenbruk av gravstein er som oftest økonomisk samtidig som det bidrar til å ivareta vår kirkegårdshistorie. Mange velger også å bruke bakside på gammel stein som ny forside for å beholde de gamle navna som er på steinen fra før. Vi kan hente steinen og komme med forslag.

Bolting / sikring og oppretting av sokkel og stein:

  • Det er gravfester som er ansvarlig for at steinen er forsvarlig sikret. De senere år er det blitt påbud om minst to bolter mellom stein og sokkel. Mange gamle steiner er ikke godt nok sikret og kan utøve en fare ved velting. Kontakt oss og vi sørger for å sikre Deres gravsted. Vi er imidlertid pålagt å gjøre dette dersom vi henter steiner som ikke er sikret.

Innramming av blomsterbed:

  • Se de forskjellige typene under innramming. Man kan velge mellom å bruke samme steinsort som på eksisterende stein, eller bruke skifer. På veldig gamle steiner kan det være vanskelig å få tak i samme steinsort, derfor kan det være lurt å bruke skifer som går sammen med alle steinslag.

Vedlikehold:

  • Steinene trenger vask for å unngå at de blir angrepet av mose. Vi selger spesialrengjøringsmidler, men det er ofte nok å bruke oppvaskmiddel eller grønnsåpe hvis man ikke venter for lenge. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som ikke er beregnet for dette, da det kan skade både sten, navn og vegetasjonen rundt steinen. Stearin, olje og rust er vanskelig å vaske vekk. Tenk på dette hvis det legges kranser osv. med ståltråd som ruster inntil gravsteinen. Vi har også sett hvor stor skade en fakkelboks foran stenen kan gjøre. Men er uhellet ute, har vi midler som kan brukes. Dette betinger at steinen må hentes til vårt verksted.
    Etter noen år trenger navn å pusses opp. Står steinen utsatt til for eksempel under store trær, inntil hekker osv. blir de fortere stygge enn hvis de står fritt. Blir steinen derimot vasket med jevne mellomrom så er erfaringen vår, at navn holder seg bra i 10-15 år, noen ganger ennå lenger. Ring oss, så henter vi steinen og pusser den opp. Den blir da like god som ny igjen.