Navntilføyelse på en eksisterende stein:

  • Vi trenger da opplysninger om hvilken kirkegård steinen står på. Hvilke navn som er på steinen, og hvilket år personen/personene døde. I tillegg må vi ha korrekte opplysninger om nytt navn/datoer.

Omsliping av gamle monumenter:

  • Hvis det er dårlig plass på steinen til flere navn, kan den slipes om. Det finnes mange flotte gamle gravsteiner som blir som nye etter en omslip. Gjenbruk av gravstein er som oftest økonomisk samtidig som det bidrar til å ivareta vår kirkegårdshistorie. Mange velger også å bruke bakside på gammel stein som ny forside for å beholde de gamle navna som er på steinen fra før. Vi kan hente steinen og komme med forslag.