Monument sokler med hull for bolter

De forskjellige kirkegårder og gravplasser har forskjellig grunn og med årenes løp hender det at gravsteiner ender med å stå skjevt. Vi retter gjerne opp hvis din stein har beveget seg.

Det er gravfester som er ansvarlig for at steinen er forsvarlig sikret. De senere år er det blitt påbud om minst to bolter mellom stein og sokkel. Mange gamle steiner er ikke godt nok sikret og kan utøve en fare ved velting.

Kontakt oss og vi sørger for å sikre ditt gravsted.
Vi vil uansett sjekke og eventuelt sikre steinen når vi retter den opp.