I dag lages tekstoppsett til gravsteiner digitalt. Ved navntilføyelse på eksisterende stein, spesielt gamle steiner, hender det at skriften er helt unik og eller hugget for hånd. Våre skriftmedarbeidere vil kopiere skriften for hånd og lage navntilføyelsen med den kopierte skrifttypen.
Spør oss  om pris på dette.