Gravsteiner blir ofte preget av tidens tann og krever sitt vedlikehold. Har det gått noen år siden stenen var ny, anbefaler vi å pusse opp gamle navn samtidig med navn tilføyelser. Det blir stor forskjell på nytt og gammelt navn

Samme stein før og etter vask

Steinene trenger vask for å unngå at de blir angrepet av mose. Vi selger spesialrengjøringsmidler, men det er ofte nok å bruke oppvaskmiddel eller grønnsåpe hvis man ikke venter for lenge. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som ikke er beregnet for dette, da det kan skade både stein, navn og vegetasjonen rundt steinen. Stearin, olje og rust er vanskelig å vaske vekk. Tenk på dette hvis det legges kranser osv. med ståltråd som ruster inntil gravsteinen. Vi har også sett hvor stor skade en fakkelboks foran steinen kan gjøre. Men er uhellet ute, har vi midler som kan brukes. Dette betinger at steinen må hentes til vårt verksted.
Etter noen år trenger navn å friskes opp med ny maling. Står steinen utsatt til for eksempel under store trær, inntil hekker osv. blir de fortere stygge enn hvis de står fritt. Blir steinen derimot vasket med jevne mellomrom så er erfaringen vår, at navn holder seg bra i 10-15 år, noen ganger ennå lenger.

Ring oss, så henter vi steinen og pusser den opp. Den blir da like god som ny igjen.