På våre kirkegårder har stått mange gamle og flotte gravsteiner hvor graven er slettet. I mange tilfeller er dette gravsteiner med ypperlig kvalitet og som blir som nye etter en omslip. Vi har til enhver tid en rekke steiner som tilbys til fordelaktige priser sammenlignet med nye. Du finner en oversikt over gjenbrukssteiner i vår katalog med gjenbrukssteiner.

Gjenbruk av gravstein er som oftest økonomisk samtidig som det bidrar til å ivareta vår kirkegårdshistorie.

Mange velger også å bruke bakside på gammel stein som ny forside for å beholde de gamle navna som er på steinen fra før. Vi kan hente steinen og komme med forslag. Hvis det er dårlig plass på steinen til flere navn kan den slipes om. Det finnes mange flotte gamle gravsteiner som blir som nye etter en omslip.