Leveringstiden fra du bestiller en gravstein til den er montert på kirkegård, avhenger av årstid. Normalt vil en standard modell bli montert innenfor 6 arbeidsuker. På vintertid og når det er tele i bakken, monterer vi vanligvis ikke sokkel og gravstein. Mye nedbør og en svært våt grunn, kan også forsinke monteringen. Enkelte kirkegårder har også egne vedtekter som ikke tillater montering av sokkel/gravstein innenfor en viss tidsramme etter begravelsen. Spør oss gjerne om du er usikker på reglene for gravstedet. Rundt visse perioder av året som jul, 17. mai og andre høytider, kan leveringstiden bli noe lengre.