Hvilket navn skal på steinen?
Skal alle avdødes navn med? Kan evt. mellomnavn markeres med en forbokstav? Må alle navnene stå på en linje? Spør oss og vi kan bidra slik at det både føles og ser riktig ut.

Hvordan skal datoen påføres?
Skal alle datoer være med eller ønskes det å bare bruke årstall? Ønskes symbolene stjerne og kors for å markere fødselsdato og dødsdato? Ønskes f. (født) og d.(død), eller ingen symboler i det hele tatt?

Skal det klargjøres for flere navn?
Skal det være plass til flere navn på steinen senere? Eventuelt hvor mange?