Modell Nr. 57

En gravstein kan lages i et mangfold av variasjoner det seg være utforming, steinsort og overflatebehandling. Men Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) angir størrelse- og vektbegrensninger for gravminner. I tillegg finnes det lokale regler for hver enkelt gravplass som må overholdes.

Kan jeg tegne egen gravstein?

Ja, vi lager gjerne en gravstein basert på din egen tegning eller ønsker. Men husk å sjekke med kirkevergen for ditt gravsted. Kirkegårdene har ulike regler og bestemmelser om bruk av størrelser, innramminger av blomsterbed osv. Vi er gjerne behjelpelige med å finne ut av hva som gjelder for gravstedet og eventuelt sende søknad for oppsetting av gravsteinen.

Det er også mulig å benytte egenfunnet rundkamp/rullestein.

Har du egne ønsker, lager vi gjerne et tegningsforslag til deg.

Nedenfor er et utdrag fra forskriften;

§ 23.Dimensjoner
«Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m³ og vekten ikke overstiger 300 kg.

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m³ og vekten ikke overstiger 150 kg.»
§ 24.Sikring
«Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst
20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken.»