355

Spesifikasjon

Art. nr.

355

Dimensjon:

L: 19cm

Priser

Materiale

Pris

Merknad

Bronse

2191,-

Hvitlakkert bronse

2621,-

Aluminium

2623,-