37220

Spesifikasjon

Art. nr.

37220

Dimensjon:

H: 8cm

Priser

Materiale

Pris

Merknad

Bronse

3788,-