37240

Spesifikasjon

Art. nr.

37240

Dimensjon:

H: 10cm

Priser

Materiale

Pris

Merknad

Bronse

3788,-