Reparasjon av marmorskulptur som er brukket i to. Fra Freia-samlingen.