Produksjonsanlegg adresse;

Johansen Monumenthuggeri AS
Skadalsveien 416
1747 Skjeberg
Tel: 69168741

Veikart Skadalsveien1

Kjøreanvisning;

Fra Sarpsborg sentrum

 • Kjør over Sarpsbrua
  Fortsett videre forbi Hafslund Hovedgård og ta til høyre ved gulebrua inn på Haugeveien
  Fortsett rett frem ca. 4km og ta til høyre i T-kryss.
  Etter ca. 800m, ta til venstre gjennom undergang under E6.
 • Kjør rett frem gjennom bom
  Kjør gjennom pukkverket, videre mellom bygningene hos Jogra og parker bilen langs kanten på baksiden av bygningene.
  Johansen Monumenthuggeri AS holder til på toppen (skiltet)

Fra E6 Nord

 • Kjør over brua og Glomma
 • Ta av og ta til venstre i rundkjøringen inn på RV111
 • Kjør rett gjennom neste rundkjøring og ta 2. vei til høyre (skiltet mot Storedals anlegget)
 • Følg veien rett frem ca. 3,5km (IKKE sving av mot Storedal)
 • Ta til høyre og gjennom undergang ved skilt «Skolt pukkverk»
 • Kjør rett frem gjennom bom
  Kjør gjennom pukkverket, videre mellom bygningene hos Jogra og parker bilen langs kanten på baksiden av bygningene.
  Johansen Monumenthuggeri AS holder til på toppen (skiltet)

Fra E6 Syd

 • Ta av E6 og avkjøring ved Solbergtårnet
 • Sving til venstre i rundkjøring og til venstre igjen etter ca. 100m.
 • Følg veien gjennom gårder og over jordet.
 • Sving til venstre i T-kryss og inn på Skadalsveien
 • Etter ca. 1km, , ta til venstre gjennom undergang under E6.
 • Kjør rett frem gjennom bom
  Kjør gjennom pukkverket, videre mellom bygningene hos Jogra og parker bilen langs kanten på baksiden av bygningene.
  Johansen Monumenthuggeri AS holder til på toppen (skiltet)