Johansen Monumenthuggeri - Norsk håndverk - Tradisjoner - Kortreist Natursten

VANNINGSKASSER

Jevn tilgang på vann sørger for friske blomster og planter på gravstedet. Men det kan bli veldig mange turer på kirkegården om en ikke benytter seg av en selvvanningskasse. 

En blomsterkasse med selvvanning vil si at kassen har et vannlager som fylles med vann, og så henter jorden ut det den trenger av vann fra reservoiret.

Plantene får fantastiske vekstforhold og det blir mindre vanningsjobb for deg.


Både våre rektangulære og buede vanningskasser kommer i tre størrelser og er designet og konstruert for å tåle norsk vinter.


For et ekstra ryddig og vedlikeholdsvennlig gravsted kan vi anbefale en bedramme tilpasset den vanningskassen du ønsker. 


Alle vanningskasser koster kr 1250 + montering kr 1600.

Stenplate tilpasset vanningskassen kommer i tillegg.

  • Våre vanningskasser er tilpasset norske forhold
  • Finnes i 5 størrelser
  • Mange kombinasjonsmuligheter
  • Størst vannvolum i forhold til jord gjør at dine planter overlever lenger uten vanning
  • Innstøpte løftehåndtak
  • Eget påfyllingshull for etterfylling av vann


  • Skreddersydde bedplater/rammer i natursten spessielt tilpasset vanningskassen du ønsker

VI VEILEDER DEG GJERNE

KONTAKT OSS